Petek | 19. julij 2024

Modan d.o.o.

Projektiranje

Na osnovi lastnih dolgoletnih izkušenj in, če se je le mogoče, v sodelovanju s tehnologi naročnika, pripravimo potrebno tehnično dokumentacijo za rekonstrukcijo obstoječe tehnologije ali postavitev nove. Usposobljeni in registrirani smo za izdelavo:

izdelavo idejnih projektov
izdelavo funkcionalne specifikacije
elektro PGD, PZI in PID projektov

Reference:

idejni projekt za nadzor in vodenje nove tovarne hladilnikov v Gorenju, Slovenija
PGD in PZI projekt za skladišče radioaktivnih odpadkov Brinje, ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Slovenija
funkcionalna specifikacija, PZI in PID projektov za mešalnico klasične in lasne kozmetike v Henkel Maribor, Slovenija
analiza mehanizmov za spodbujanje uporabe pametnih merilnikov pri končnih odjemalcih zemeljskega plina , Javna agencija RS za energijo, Slovenija