Petek | 19. julij 2024

Modan d.o.o.

Arhiviranje in analiza podatkov
Podatke iz tehnoloških procesov, namenskih merilnih mest, alarme in sporočila hranimo v podatkovnih bazah, prirejenih za hitro zbiranje in zapisovanje velikih količin podatkov.
Shranjeni podatki so pripravljeni za nadaljnjo statistično obdelavo in grafično ali tabelarično predstavitev.
Dostop do podatkov je lahko lokale ali daljinski z uporabo kriptiranih VPN povezav.
Podatke lahko preprosto izmenjavamo z drugimi tehnično-poslovnimi programskimi paketi (SAP in podobni).

 

Reference:

 

spremljanje, hranjenje in obdelavo zastojev polnilno-pakirnih linij za lasno kozmetiko v Henkel Maribor,

 

spremljanje, hranjenje in analiza porabljenih materialov v mešalnici klasične in lasne kozmetike Henkel Maribor,

 

spremljanje, hranjenje in analiza porabe materialov v mešalnici čistilnih sredstev v Ecolab Maribor,

 

statistična obdelava in hranjenje podatkov iz mešalnih linij za pripravo gumijastih zmesi v Savi Tires d.o.o. Kranj,