Petek | 19. julij 2024

Modan d.o.o.

Prenos podatkov
Za upravljanje objektov in zbiranje podatkov uporabljamo komunikacijske mreže različnih konfiguracij.
Obvladamo ožičen in brezžičen prenos izmerjenih podatkov z uporabo naslednjih tehnologij:

   

  telemetrija (UKV - radijski prenos)
  komutirane linije (najete in direktne linije)
  optične komunikacije
  GSM (SMS, UMTS, 4G, LTE)
  prenos podatkov po Internetnem omrežju

Reference:

Nadzor in vodenje vodovodnega omrežja Istre, Istarski vodovod, Buzet, Hrvaška
Nadzor in vodenje komunalnega sistema občine Maribor in okolice,)