Petek | 19. julij 2024

Modan d.o.o.

Optimizacija in racionalizacija
Nadzor in krmiljenje procesov in podatki, ki so tako dostopni, omogočajo optimalno vodenje proizvodnje in racionalno porabo energije.
S spremljanjem in analiziranjem posameznih tehnoloških sklopov lahko določimo energetsko, časovno ali po virih najugodnejši način vodenja procesa in ga nato tudi tako krmilimo..

 

Reference:

nadzor porabe el. energije pri proizvodnji korunda, Imerys Fused Minerals Ruše,
nadzor in optimizacija porabe tehnološke hladilne vode v Henkel Maribor,
optimizacija porabe pralne vode pri pranju vmesnih tankov v Ecolab Maribor
krmiljenje in optimizacija ogrevalnega sistema v proizvodnih halah podjetja ADK,
nadzor delovanja tehnoloških sistemov, spremljanje in arhiviranje porabljene energije in ostalih stroškov obratovanja v poslovni zgradbi "City", Maribor